Regulamin gry "Rozkoduj Ząbki"  2019

 

       INFORMACJE OGÓLNE  

 1. 1. Organizatorem gry "Rozkoduj Ząbki" (zwanej dalej "grą") jest Hufiec ZHP Ząbki im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego.

  2. Celem gry jest zachęcenie mieszkańców miasta do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i poznawania Ząbek.  

  3. Udział w grze jest bezpłatny. 

  4. Gra odbywa się w dwóch poziomach: 

         - łatwiejszym - "Poszukiwacze Przygód"  

   - trudniejszym - "Łowcy Skalpów"  

 1. 5. Można wziąć udział w obu poziomach jednocześnie, jednak w przypadku zajęcia miejsca nagradzanego na obu poziomach, nagrodzona zostanie tylko wyższa pozycja.  

  6. Aby wziąć udział w grze należy posiadać telefon z zainstalowanym czytnikiem QR kodów oraz z dostępem do internetu 

  7. Podczas gry wolno poruszać się pieszo, rowerem oraz komunikacją miejską. Zakazane jest poruszanie się samochodami, motocyklami i innymi pojazdami mechanicznymi.  

   

 2. UCZESTNICY  
 1. 8. W grze można wziąć udział indywidualnie lub zespołowo (rodzinnie).  

  9. W przypadku zgłoszenia zespołowego (min 3 osoby dorosłe), przy każdym odczytaniu QR kodu musi być obecnych min. 2 członków zespołu, jednak nie ma możliwości, aby zespół celowo rozdzielał się i poszukiwał jednocześnie kilku QRkodów. 

  10. Gra przeznaczona jest dla uczestników od 12 roku życia. Młodsi uczestnicy mogą wziąć udział wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby pełnoletniej (zespołowo). 

  11. Uczestnicy w wieku 12-18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w grze.  Podpisaną zgodę (wzór znajduje się pod regulaminem) należy przesłać na adres: rozkoduj@zabki.zhp.pl  

  12. Aby wziąć udział w grze należy zarejestrować się poprzez ankietę dostępną pod adresem: 

     
 

 

 1. 13. Dołączyć do gry można w dowolnym momencie jej trwania.  

  14. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.   

 

SPRAWY INNE  
15. W przypadku braku QR KODU w wyznaczonym miejscu należy zgłosić ten fakt smsem na nr tel.  506 925 085. Organizator niezwłocznie sprawdzi status miejsca o czym poinformuje w wiadomości zwrotnej.  

 1. 16. Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad fair play oraz przestrzeganie regulaminu gry. 

  17. Zabrania się fotografowania QR KODów w sposób umożliwiający ich odczytanie i umieszczania ich w internecie, bądź udostępniania ich osobom trzecim.  

  18. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, który nie będzie przestrzegał zasad fair play lub będzie utrudniał udział innym uczestnikom.  

  19. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na publikację zdjęć zrobionych podczas trwania gry w ramach akcji promocyjnej gry.  

  20. Wszelkie pytania i sugestie należy zgłaszać mailowo na adres: rozkoduj@zabki.zhp.pl 

 2. 21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

 

 POSZUKIWACZE PRZYGÓD 

 

CZAS TRWANIA  

 1. 22. Gra trwa od 10 maja 2019 r. godz. 19:00 do 7 czerwca 2019 r.  godz. 19:00.  

  23. W przypadku remisu na podium w dniu 8 czerwca 2018 w godz. 18:00-21:00 zostanie rozegrany dodatkowy etap gry mający na celu wyłonienie zwycięzcy.  

  24. Oficjalne zakończenie gry i rozdanie nagród odbędzie się 9 czerwca 2018r. Godzina i miejsce zostaną podane w czerwcu.  

 

ZASADY GRY  

 1. 25. Gra odbędzie się w 4 etapach. Każdy etap trwa tydzień.  

  26. W każdym etapie udostępnionych zostanie 5 miejsc podstawowych (łącznie w całej grze 20) do których należy dotrzeć, odczytać znajdujący się tam QR KOD oraz wpisać hasło - odpowiedź na pytanie/zadanie znajdujące się razem z QR KODem w zaznaczonym miejscu 

  27. Miejsca zaznaczone będą na mapie dostępnej na stronie www.rozkoduj.zabki.net  

  28. Miejsca będą pojawiać się na mapie w każdy piątek o godz. 19:00, tj. 10 maja, 17 maja, 24 maja i 31 maja 2019r.  

 

PUNKTACJA 

 1.  29. Za każde odnalezione miejsce podstawowe uczestnicy mogą otrzymać 10 punktów wg podziału: 5 pkt za odczytany QR KOD oraz 5 pkt za prawidłowo podane hasło. 

  30. Za odczytany QR kod rozumie się przesłanie formularza z loginem. 

  31. Zwycięzcą gry zostanie osoba lub zespół z największą ilością zdobytych punktów.  

 2. 32. Na stronie www.rozkoduj.zabki.net dostępny będzie ranking pokazujący aktualną ilość punktów wszystkich uczestników.  

 

ŁOWCY SKALPÓW 

CZAS TRWANIA 
 

 1. 33. Gra trwa od 10 maja 2019 r. godz. 19:30 do 7 czerwca 2019 r.  godz. 19:30.  

  34. W przypadku remisu na podium w dniu 8 czerwca 2019 w godz. 18:00-21:00 zostanie rozegrany dodatkowy etap gry mający na celu wyłonienie zwycięzcy.  

  35. Oficjalne zakończenie gry i rozdanie nagród odbędzie się 9 czerwca 2019r. Godzina i miejsce zostaną podane w czerwcu.  

 

ZASADY GRY  

 1. 36. Gra odbędzie się w 4 etapach. Każdy etap trwa tydzień. 

  37. W każdym etapie gry na stronie  www.rozkoduj.zabki.net  pojawią się zagadki, opisy, zdjęcia lub mapy, gdzie szukać czterech QRkodów.  W każdym z czterech miejsc znajdować się będzie część informacji, gdzie należy szukać piątego QRkodu (informacje  z czterech QRkodów tworzą całość).  

  38. Zagadki pojawią się na stronie w każdy piątek o godz. 19:30, tj. 10 maja, 17 maja, 24 maja i 31 maja 2019 r.  
  39. Istnieje możliwość otrzymania podpowiedzi dot. Ukrycia QR KODÓW - każda podpowiedź kosztuje 6 pkt. 

 2. 40. Aby otrzymać podpowiedź należy napisać SMSa  z numeru podanego w zgłoszeniu z informacją: "PODPOWIEDŹ, LOGIN, NR QRKODU którego szukasz" na nr 506 925 085  

 

PUNKTACJA 

41. Za każde odnalezione miejsce podstawowe uczestnicy mogą otrzymać 10 punktów wg podziału: 5 pkt za odczytany QR KOD oraz 5 pkt za prawidłowo podane hasło. 

42.Dodatkowo przyznawane będą FTFy (First to find) - punkty dla osób, które jako pierwsze odczytają ostatni (piąty) QR KOD, wg podziału:  
pierwszy odczyt – 5 pkt  
drugi odczyt – 4 pkt  
trzeci odczyt  – 3 pkt  
czwarty odczyt – 2 pkt  
piąty odczyt – 1 pkt  

43. Za odczytany QR kod rozumie się przesłanie formularza z loginem. 

44. Zwycięzcą gry zostanie osoba lub zespół z największą ilością zdobytych punktów.  

45. Na stronie www.rozkoduj.zabki.net dostępny będzie ranking pokazujący aktualną ilość punktów wszystkich uczestników.